Experimentální jaderná fyzika

[vybrané publikace]

Lidé

Zaměstnanci:
František Bečvář
Milan Krtička (1997 – doposud) krticka@ipnp.troja.mff.cuni.cz +420 221 91 2465
Doktorandi a postdoci:
Jiří Kroll (2009 – 2015)  kroll@ipnp.troja.mff.cuni.cz
Standa Valenta (2010 – doposud)  valenta@ipnp.troja.mff.cuni.cz +420 221 91 2463
Ingrid Knapová (2017 – doposud)  knapova@ipnp.troja.mff.cuni.cz +420 221 91 2464

Oblasti zájmu:

  • Statistický γ rozpad jader
    Fotonové silové funkce, Jaderné hustoty hladin, Fluktuace parciálních radiačních šířek
  • Neutrony-indukované reakce
    Účinný průřez neutronového záchytu, Statistické vlastnosti neutronových resonancí

Mezinárodní spolupráce:

Jsme členy několika mezinárodních kolaborací, které vznikly při důležitých experimentálních zařízeních v Evropě a USA:

  • n_TOF (Neutron Time-of-Flight facility) v CERN, Geneva, Switzerland
  • DANCE (Detector for Advanced Neutron Capture Experiments) v Los Alamos Neutron Scattering Center, Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA
  • TSC measurement (Two-Step Cascades měření na LVR-15 výzkumném reaktoru) Centrum výzkumu Řež
  • GELINA (Neutron Time-of-Flight facility) v Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Geel, Belgium