Experiment Belle, KEK, Japan

Experimenty Belle & Belle II

[Belle experiment web] [Belle II web] [Vybrané publikace]

Belle je experiment na urychlovači KEKB. Jeho cílem je studovat původ CP narušení. Belle II představuje modernizaci experimentu na pro vysoce luminositní urychlovač Super KEKB.

Experiment Belle se zaměřuje na zkoumání efektů narušení CP invariance v rámci japonské národní urychlovačové laboratoře  (KEK). Belle II představuje modernizaci a pokračovaní velmi úspěšného experimentu Belle. Detektor Belle na elektron-pozitronovém collideru (KEKB) nabíral data v letech 2000-2010. Výsledky experimentu Belle poskytly náhled na strukturu elementárních částic a hlavně na narušení CP symetrie.

CP narušení, kde C představuje  Charge (náboj) a P představuje Parity (parita), sehrává mimořádně důležitou roli v kosmologii, kde může být klíčem k objasnění dominance hmoty nad antihmotou v současném vesmíru. CP narušení navíc představuje účinný nástroj k studiu slabých interakcí ve fyzice částic. Měření CP narušení také naznačují, že Standardní model, v současné době dominující teorie v oblasti částicové fyziky, není dokonalý a soulad s měřením CP narušení je jedna z mnohých podmínek, kterou musí splnit každá nová teorie pokoušející se vysvětlit fyziku za hranicemi Standardního modelu. Důležitost CP narušení potvrzuje i Nobelova cena pro objevitele Jamese Cronina a Vala Fitche a Nobelova cena „za objev původu narušení symetrie, která předpokládá nejméně tři generace kvarků v přírodě“ pro dvojici Kobayshi – Maskawa.

Experiment Belle II na modernizovaném urychlovači SuperKEKB by měl být spuštěn v roce 2018. Skupina z MFF UK se účastní obou experimentů od roku 2008. V rámci experimentu Belle studujeme nepřímé narušení CP invariance a určení úhlu unitárního trojúhelníku phi3=gamma  (více informací v pracech Z. Drásala a D. Červenkova).

Hlavním příspěvkem naší skupiny k projektu Belle II je návrh a podíl na výrobě pixelového detektoru DEPFET (více informací), vývoj softwarového popisu pixelového (PXD) a stripového (SVD) detektoru pro experiment Belle II a zpracování Monte Carlo simulací na Pražských výpočetních farmách GRID.

V těchto oblastech se také nabízejí možnosti zapojení studentů v rámci projektů, bakalářských, diplomových a dizertačních prací. Případní zájemci mohou hledat informace na SIS nebo kontaktovat vedoucího skupiny Z. Doležala.

Lidé