Závěrečné hodnocení výzkumného záměru v letech 2007-2013

Výzkum vlastností jader a subjaderných částic a jejich interakcí

Výzkumný záměr probíhal v letech 2007-2013 v následujících oblastech:

  • Cíl 1: Teoretická fyzika elementárních částic
  • Cíl 2: Teoretická jaderná fyzika
  • Cíl 3: Experimenty na urychlovačích částic
  • Cíl 4: Experimentální jaderná fyzika
  • Cíl 5: Neutrinová fyzika
  • Cíl 6: Astročásticová fyzika

Materiál ke stažení