Registrace v CERNu

Registrace v CERNu: 

na stránkách Users Office v CERN: http://ph-dep-usersoffice.web.cern.ch/ph-dep-UsersOffice/
vyplnit formuláře:

 1. Registration form:
  http://ph-dep-usersoffice.web.cern.ch/ph-dep-UsersOffice/CheckIn/RformEN.pdf
 2. Home Institution Declaration:
  http://ph-dep-usersoffice.web.cern.ch/ph-dep-UsersOffice/CheckIn/HomeInstitutionDeclarationforUO.pdf

Předregistrace pro nové uživatele: před samotnou cestou do CERNu je možné se předregistrovat, ušetří to birokracii v CERNu. Slouží k tomu online tool:
http://usersoffice.web.cern.ch/pre-registration-tool

Prodloužení registrace:

 1. vyplnění v EDH
 2. Dodat přílohu s tzv. Deklarací domácí instituce

Pak je třeba přihlásit se podle experimentu na příslušném sekretariátu

Nakonec je třeba

 1. zřízení účtu na CERNské počítače,  přístupu do EDH a zřízení autorizačního hesla
 2. přes internet úprava svého účtu: http://www.cern.ch/account
 3. absolvování bezpečnostních školení podle potřeby jednotlivých experimentů