Proč studovat jadernou a subjadernou fyziku?

particle_physics_desktop_1366x768_hd-wallpaper-826634
Na tuto otázku si musíte každý/každá odpovědět sám/sama. Abychom Vám odpověď alespoň trochu usnadnili, připomeneme Vám několik informací, které byste jistě i sami našli na webových stránkách MFF, našeho pracoviště (ÚČJF), které se o tento obor stará, a jinde.

 • Informaci o současné podobě oboru najdete na této stránce, mohou Vás zajímat povinné a výběrové předměty a požadavky ke státní zkoušce. Protože struktura přednášek je výsledkem dlouhodobé a stálé optimalizace, mění se už jen většinou v detailech.
 • Obrázek o oboru si můžete udělat z minulého programu Prosemináře z jaderné a subjaderné fyziky, který slouží k orientaci studentů vybírajících si obor a diplomovou práci, a z programu Semináře částicové a jaderné fyziky, který je hlavním seminářem pracoviště. Pokud Vám budou názvy některých témat připadat nepochopitelné, nezoufejte. Na fakultě se postupně vzděláte.
 • Diplomové a bakalářské práce jsou těsně navázány na vědecké aktivity pracovníků ÚČJF v teoretické a experimentální částicové a jaderné fyzice, vedoucími diplomek se ale také často stávají kolegové z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu jaderné fyziky AV ČR.
 • Možná Vás či Vaše rodiče může zajímat běžná kariéra fyzika v tomto oboru, tj. kariéra v základním fyzikálním výzkumu. Při diplomové práci budete intenzivně spolupracovat se svým vedoucím a velmi pravděpodobně se také zapojíte do mezinárodní spolupráce – podíváte se do zahraničních laboratoří jako je například CERN, DESY a jiné, o svých výsledcích poreferujete na fakultě a možná i někde v zahraničí. Ve vědecké kariéře budete asi pokračovat doktorským studiem, při němž budete mít méně přednášek, ale zato více samostatné práce, a očekávají se od Vás výsledky publikovatelné v mezinárodních časopisech.
  Spolupráce ÚČJF s CERN

  Spolupráce ÚČJF s CERN

  Zúčastníte se pravděpodobně nějaké “letní” či “zimní” školy (jedno či vícetýdenní vzdělávací akce) u nás či v zahraničí. Zvláště při práci na mezinárodních experimentech strávíte nezanedbatelný díl studia v zahraničních ústavech. Vaše usilovná a úspěšná práce bude odměněna obhajobou doktorské práce, po níž se možná budete dále rozhlížet po světě a shánět si tzv. postdokovské pobyty (jejich typické trvání je rok a déle). Asi ale také postupně začnete uvažovat o nalezení trvalejšího místa, zde v ČR či jinde. Místo na univerzitě je zpravidla spojeno s jistou mírou pedagogického působení, budete se pohybovat po lince odborný asistent, docent, profesor. Místa v ústavech Akademie věd ČR či srovnatelných laboratořích v zahraničí dávají více času na vědu, ale zapojení do výuky je také možné. Vaše ekonomická situace bude závislá na podpoře projektů, na kterých budete pracovat, postupně se budete muset o shánění prostředků sami starat. Postupně také Vy sami zadáte první diplomku a posléze doktorskou práci…. Podívejte se na několik let starý plakát, jedinci na něm zmínění jsou už o další krok dále.

 • Dlouhodobá kariéra v oboru je podmíněna jeho zajímavostí, atraktivitou, podporou, schopností rozvoje. Částicová a jaderná fyzika se intenzivně rozvíjí zvláště posledních padesát let a stále jí zůstává spousta otázek k řešení. Velká experimentální zařízení se připravují typicky 10-20 let a stejnou dobu se pak využívají s různými vylepšeními. Např. experiment ATLAS v CERN na urychlovači LHC připravujeme od raných devadesátých let. Začal pracovat v roce 2007 a přežije možná rok 2020. Samozřejmě se již dnes uvažuje o dalších experimentech.
 • Pokud kdykoli opustíte naznačenou “standardní linku”, můžete efektivně využít získaných znalostí a ještě více zkušeností a pracovních návyků k rozvoji kariéry ve zcela jiném oboru. Budete zvyklí orientovat se ve zdánlivě nepochopitelných situacích, řešit neočekávané problémy, komunikovat se zahraničními partnery. Budete zvyklí samozřejmě využít nejrychlejší počítač, který je k dispozici, a rychle využívat další nové technologie. Velmi pravděpodobně najdete i zaměstnání, kde se Vaše schopnosti a zkušenosti poznají na platu.
 • A zcela nakonec, ÚČJF je pracoviště se skvělou kolegiální atmosférou mezi studenty i pracovníky ústavu. Jen občas se někteří trochu okopou