Detektory částic

V současné době se na Ústavu částicové a jaderné fyziky vyvíjejí křemíkové detektory a detektory určené pro neutrinové experimenty.

Křemíkové detektory

Skupina křemíkových detektorů působí na ÚČJF od roku 1997 (vznikla v laboratoři Van de Graaffova urychlovače v Troji).

Zaměřujeme se především na experimentální částicovou fyziku, vývoj detektorů a jejich simulace a vyhodnocení, programování v oblasti testování a simulací křemíkových stripových a pixelových detektorů. Mnoho testů provádíme v našich prostorech v Troji, např. testy s laserem, dále používame programy na sběr dat a analýzu dat z měření (SCT DAQ příklad).

Naše hlavní řešené projekty:

Náš záměr je provést vás během studia od kontaktu s experimentem a praktických úkolů přes řešení komplexních problémů až po zapojení se do studia jevů ve fyzice částic v rámci velkých světových experimentů.

V naší skupině se můžete orientovat následujícími směry:

  • Experimentální směr: testy v laboratořích a na testovacích svazcích ve světě (CERN, KEK), příprava a sestavení měření, automatizace měření, pochopení výsledků a jejich interpretace (bakalářské a magisterské práce)
  • Simulace a analýzy: simulování experimentů v standardních prostředích zvolených experimentů od odezvy detektorů po fyzikální účinnosti experimentů jako celků, analýzy výsledků z velkých experimentů i z testovacích svazků nebo laboratoří (bakalářské, magisterské a doktorské práce)
  • Fyzika velkých experimentů: zapojení se do vyhodnocení už nabraných dat velkých experimentů a srovnání se simulacemi, analýza přiděleného fyzikálního kanálu a jeho vyhodnocení (magisterské a doktorské práce)

Práce u nás je rozdělená do tří kroků:

  1. (projekt nebo bakalářský stupeň) zapojení se do experimentu, řešení praktických drobnějších úkolů, zvládnutí práce v laboratoři, měření a vyhodnocení výsledků a jejich správná interpretace, seznámení se s programovým prostředím simulací experimentů a drobné práce v něm
  2. (magisterský stupeň) hlubší zapojení se do experimentu, řešení důležitých úkolů, samostatné měření v laboratoři a vyhodnocování výsledků, práce na simulacích a řešení konkrétního celého problému nebo úkolu, zapojení se do řešení fyzikálního problému v experimentu
  3. (doktorský stupeň) samostatné vyhledání důležitého tématu v experimentu experimentálního nebo simulačního charakteru a jeho vyřešení, samostatné řešení fyzikálního úkolu v experimentu o který je požádáno v rámci kolaborace

Při řešení problémů v naší laboratoři si studenti osvojí znalosti detektorové fyziky, ale i elektroniky, komunikace měřicích přístrojů s počítačem, práci v prostředí vysoké čistoty, ap. Tyto znalosti pak mohou využít ve vědecké práci nebo u nejrůznějších firem, zabývajících se testy, měřením nebo prodejem přístrojů.

Více informací o vybavení laboratoře najdete na stránkách P. Kodyše.

Případní zájemci mohou hledat informace na SIS nebo kontaktovat vedoucího skupiny Z. Doležala.