Monografie

Supersymmetric Noether Currents and Seiberg-Witten Theory
Alfredo Iorio
Lambert Acad. Pub. (Saarbrucken) 2010, ISBN-10: 3838353293
[koupit]

A Condensed Course of Quantum Mechanics
Pavel Cejnar
Karolinum Press, Prague 2013, ISBN 978-80-246-2321-4, ISBN 978-80-246-2349-8 (pdf)
[koupit zde] [nebo zde]

Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty
Tomáš Davídek a Rupert Leitner
Matfyzpress, ISBN 978-80-7378-205-4
[knihovna] [nabídka prodeje]

Úvod do kvantové teorie I.,II.
Jiří Formánek
Academia
[koupit]

Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole (3 díly)
Jiří Formánek
Karolinum
[koupit]

Introduction to Electroweak Unification: Standard Model from Tree Unitarity
Jiří Hořejší
World Scientific Pub Co Inc
[koupit]

Fundamentals of Electroweak Theory
Jiří Hořejší
Karolinum
[koupit]

karolinum-uvod-do-fyziky-elementarnich-castic-josef-zacekÚvod do fyziky elementárních částic
Josef Žáček
Karolinum
[koupit]