(angličtina) OP VVV Fermilab-CZ

Název projektu: Spolupráce na experimentech ve Fermilab (Fermilab – CZ)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787

  Doba realizace projektu: 1.04.2017 – 31.03.2020

 

Popis a cíl projektu:

Projekt  Fermilab – CZ  navazuje na projekt výzkumné infrastruktury LM2015068. Jeho obsahem je rekonstrukce pražských laboratoří, navýšení výpočetní a úložné kapacity pro zpracování dat experimentů ve Fermilab a upgrade detektorové laboratoře. Cílem je provoz a neustálé vylepšování obou laboratoří pro získání nových vědeckých poznatků na spolupracujících experimentech ve Fermilab.


FZU farma Nové metody zpracování dat
Detektorová laboratoř Subjekty projektu