Experiment Hyper-Kamiokande

Hyper-Kamiokande je mezinárodní experiment s českou účastí ve výstavbě v Japonsku. Jedná se o obří mutifunkční vodní čerenkovský detektor.  Experiment bude měřit vlastnosti neutrin, hledat potenciální rozpad nukleonů a zkoumat mnoho dalších zajimavých fyzikáních témat. Předpokládané zahajení sběru dat je v roce 2027.

Schéma detektoru Hyper-Kamiokande (credit: hyper-k.org).

Schéma detektoru Hyper-Kamiokande (credit: hyper-k.org).

Fyzikální program:

 • Měření oscilací urychlovačových, atmosférických a slunečních neutrin.
 • Hledání rozpadu nukleonů, tj. proton a neutron.
 • Detekce neutrin ze supernov
 • Mnoho dalších zajímavých fyzikálních témata

Naše aktivity:

 • Testování tlakových vlastností multi-PMT modulů (fotodetektorů složených z 19 malých 8cm fotonásobičů, PMTs)
 • Design a produkce podvodních nádob na multi-PMT concentration card (MCC)
 • Zkoumání fyzikálního potenciálu experimentu – rozpad nukleonu a měření atmosférických neutrin

Lidé:

 • Michal Malinský
 • Rupert Leitner
 • Tomáš Nosek
 • Bedřich Roskovec
 • Alan Cosimo Ruggeri