Lecture notes

Jiří Chýla
Quarks, Partons and Quantum Chromodynamics
text

Tomáš Davídek
Software a zpracování dat ve fyzice částic I
comphep_1

Tomáš Davídek
Software a zpracování dat ve fyzice částic II, část A
comphep_2

Tomáš Davídek, Rupert Leitner
Elementární částice fenomenologie a experiment
https://ipnp.cz/~davidek/vyuka/fel_www/

Jan Dobeš
Teorie jádra a jaderných reakcí I – poznámky
Kapitola 1. Atomove jadro – system silne interagujich castic
Kapitola 2. Symetrie a zakony zachovani
Kapitola 3. Problem dvou nukleonu
Kapitola 4. Problem tri nukleonu
Kapitola 5. Formalismus teorie mnohocasticovych systemu
Kapitola 6. Jadro jako system nezavislych castic

Zdeněk Doležal
Urychlovače částic
[link]

Zdeněk Doležal
Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice
[link]

Zdeněk Doležal
Experimentální metody jaderné a subjaderné fyziky
[link]

Alfredo Iorio
Relaxing Symmetries in Field Theory
ncft

Peter Kodyš
Software a zpracování dat ve fyzice částic II, část B
[link]

Milan Krtička
Aplikovaná jaderná fyzika
[link]

Jan Kvasil
Přednášky: Kvantová mechanika, Kvantová teorie pole, Problém mnoha těles, Termodynamika a stat. fyzika
[link]

Dalibor Nosek
Jádra a částice, Řešené příklady
[link]

Jiří Novotný
Kvantová teorie pole I, II
[link]

Jiří Novotný
Vybrané kapitoly z teorie kvantovaných polí
text23

Jiří Novotný
Teorie kalibračních polí
[link]

Daniel Scheirich and Vojtěch Pleskot
Statistical methods in high energy physics
[link]

Peter Kodyš
Data acquisition methods in particle and nuclear physics
[link]