ČLENSTVÍ

Staňte se individuálním členem ČFS: proč • jak  • přihláška
Kolektivní členové ČFS: MFF UK • ÚTEF ČVUT •  FzÚ AV ČR • ÚJF AV ČR • ÚFP AV ČR • ÚFM AV ČR •  ÚPT AV ČR •  FJFI ČVUT •  CEITEC VUT

ORGANIZACE

předseda •výbor • organizační řád

PODPORA ČLENŮ

bezplatné členství • účast na mezinárodních konferencích a školách

ODKAZY

Vědecké společnosti: JČMFRVP • EPS  •  IUPAP  •  SFS  • DPG  • APS  • IoP  • ČSNMT
Časopisy: Československý časopis pro fyziku
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
Rozhledy matematicko – fyzikální
Matematika – fyzika – informatika
Vesmír  • Třípól
Informační zdroje, aktuality: osel.cz  •  aldebaran.cz  •  PhysNet  • Science Direct  •  Google Scholar •   Materiály pro racionální diskuzi o energetické politice  • Novinky z EPS  •  Europhysics News