Monthly Archives: October 2017

Setkání v Labi

… setkání talentovaných studentů, aktivních učitelů, vědců a všech dalších, kteří o talenty pečují a věnují se popularizaci matematiky a fyziky, Pardubice 24.-26. 11. 2017, hotel Labe, viz Info a pozvánka