Monthly Archives: December 2019

Symposium ke 110. výročí narození Václava Votruby

Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pořádá jednodenní symposium u příležitosti 110. výročí narození profesora Václava Votruby, zakladatele oboru teoretická částicová fyzika v Československu. Na této akci vystoupí někteří pamětníci a také představitelé mladší generace, kteří svou prací potvrzují kontinuitu odkazu prof. Votruby. Symposium se koná v pátek 13. 12. 2019 v posluchárně ÚČJF v 9. patře budovy MFF UK v Tróji, č. dveří A945.
Program sympózia je v pozvánce: VaclavVotruba110