Monthly Archives: August 2020

Vyhlášeny výsledky soutěže o cenu Milana Odehnala

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila výsledky soutěže o cenu Milana Odehnala: https://ipnp.cz/cfs/index.php/cena-milana-odehnala/ . Soutěže se v roce 2020 zúčastnilo celkem dvacet šest  účastníků mladších než třicet let, kteří zaslali převážně tři soutěžní práce. Odborná úroveň všech posuzovaných prací byla vynikající. Slavnostní předání cen proběhne 9. září 2020 od 8:30 na 20. konferenci českých a slovenských  fyziků v Praze, na MFF UK v Troji.