Monthly Archives: March 2021

Dopis k vývoji jednání ohledně RVP

Předseda České fyzikální společnosti  JČMF je signatářem dalšího dopisu (ve formátu .pdf zde) adresovaného ministrovi školství, mládeže a tělevýchovy ing. Robertu Plagovi, Ph.D., který reaguje na další  vývoj jednání ohledně našeho požadavku na širší zapojení oborníků do přípravy Rámcových vzělávacích programů (RVP) a ve kterém stvrzujeme naše odmítnutí přírodovědné části tzv. malé revize RVP. Jak můžete posoudit sami, dopis má podporu opravdu široké akademické obce.