zveřejněna kandidátní listina k volbám do nového výboru

Valné shromáždění České fyzikální společnosti  se bude konat ve čtvrtek dne 21. dubna od 16 hod.  v posluchárně F2 MFF UK Ke Karlovu 5, Praha 2.  Součástí Valného shromáždění budou i volby nové revizní komise a nového výboru ČFS. Ke stažení nyní nabízíme kandidátní listinu k oběma volbám.