Částicová Praha 2022 – vzpomínky a fotky z akce

Na začátku září 2022 proběhla už podruhé akce pro středoškoláky Částicová Praha. Zúčastnilo se jí 32 skvělých lidí, kteří za jediný týden vytvořili úžasnou přátelskou atmosféru. To bylo koneckonců jedním z cílů celé akce – utvrdit zájemce o fyziku v tom, že ve svém nadšení o fyziku nejsou sami a že si mezi podobně zaujatými lidmi můžou snadno najít přátele. Odpovídaly tomu skvělé a dlouhé diskuze, které studenti vedli jak mezi sebou, tak s fyziky, kteří jim prezentovali nejrůznější témata spojená s částicovou a jadernou fyzikou. Například diskuze s Michalem Malinským výrazně přesáhla vyhrazený čas a její improvizované pokračování druhý den večer trvalo ještě nejméně hodinu! Celý program akce je zde.

Středoškoláci navštívili velké množství laboratoří (mj. strávili den v Řeži), zúčastnili se dvou společenských večerů, vyslechli několik přednášek, shlédli film Den s částicemi, dvě odpoledne pracovali na vlastních výzkumných projektech a témata těchto projektů na závěr prezentovali svým kolegům. Tyto závěrečné prezentace byly naprosto skvělé, čišelo z nich nadšení pro daná témata a bylo evidentní, že se s nimi všichni skutečně dobře seznámili. Na fotkách níže můžete sami vidět střípky z Částicové Prahy 2022.

Co říci závěrem? Za organizátory už jen to, že se těšíme na další Částicovou Prahu, snad v roce 2024!

Jaroslav Bielčík a Vojtěch Pleskot