Přihlašovací formulář: zde

Ahoj!

Je to tady! Po dvou letech se bude opět konat Částicová Praha! Co to je? Týdenní pobyt v Praze pro středoškoláky. Uvidíte laboratoře zabývající se částicovou a jadernou fyzikou, popovídáte si s odborníky, seznámíte se s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako vy! Sami si vyzkoušíte práci fyzika, a to při miniprojektech v malých skupinkách. Postavíte si mlžnou komoru, vyzkoušíte si bydlení na koleji, budete mít společenské akce, seznámíte se hned se dvěma univerzitami a s Akademií věd. Tak neváhejte a přihlašte se!

Pořadatelé:

  • Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze
  • Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze
  • Fyzikální ústav Akademie věd ČR
  • Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR
  • Česká fyzikální společnost

Do všech těchto institucí se podíváte, všem nahlédnete pod pokličku! Tedy – do jejich laboratoří. Program je nabitý, a proto stojí za to! Co o Částicové Praze z roku 2022 řekli její účastníci?

“Částicová Praha pro mne byla jedinečným zážitkem. Za jeden týden jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, navštívila poutavá odborná pracoviště a poznala spoustu super lidí nadšených do vědy. Celá akce se mnou zůstane asi navždy jako nezapomenutelný moment v mém životě, takže nemohu než-li doporučit. Jestli máte zájem o fyziku a vědy jí blízké tak se určitě přihlaste, stojí to za to.” – Marie Šolínová, 4. ročník Gymnázium Česká Lípa

“Částicová Praha bola skvelá! Je to jedinečná príležitosť dostať sa na všetky dôležité miesta, kde sa venujú môjmu obľúbenému odboru, a zároveň je to možnosť sa dostať na miesta, kam sa za normálnych okolností človek len tak nedostane. Částicová Praha ale nie je len o fyzike, no najmä o skvelých ľuďoch, ktorých stretnete, a o nadväzovaní nových kontaktov pre vašu možnú budúcu kariéru. Týždeň v (časticovej) Prahe som si veľmi užil, určite odporúčam sa prihlásiť.” – Ladislav Antoži, oktáva gymnázia Alejová 1 v Košicích

“Částicová Praha byla pro mě týdnem mnoha nových zkušeností. Nečekala bych, kolik skvělých přednášek a exkurzí se dá v jednom týdnu stihnout. Kromě toho jsem si vyzkoušela práci na specializovaném projektu, poznala nadšené a inspirativní lidi a získala jsem dobré přátele i cenné kontakty.” – Anna Radochová, 1. r. studia fyziky se zaměřením na vzdělávání na MFF UK

Detailní program minulých ročníků: Částicová Praha 2022, Částicová Praha 2018. Letos čekejte program velice podobný.

 

Pro zájemce

Částicová Praha 2024 proběhne od 9. 9. do 13. 9. 2024. Mimopražští studenti budou ubytováni na VŠ koleji a ideální bude, když přijedou 8. 9. v podvečer. Ubytování si bude každý hradit sám, ale v nutných případech ho uhradí pořadatelské instituce. Cena bude 750 Kč na osobu a noc. V ceně je zahrnuta snídaně. Obědy budou většinou probíhat společně, nejčastěji v menzách UK a ČVUT. Večeře si zajistíte každý sám.

Registrovat se můžete vyplněním formuláře zde: registrační formulář na Částicovou Prahu 2024. Registrujte se nejpozději do 30. 4. 2024. Součástí formuláře je:

  • požadavek na doporučující dopis od někoho, kdo vás dobře zná – např. učitel z vaší školy (nejlépe fyzikář), vedoucí fyzikálního kroužku, či jiné podobné aktivity apod.; rozsah nejvýše 1 normostrana formátu A4
  • požadavek na Vámi psaný motivační dopis, ve kterém vysvětlíte, proč se na Částicovou Prahu hlásíte a co vás zajímá na částicové a jaderné fyzice; rozsah nejvýše 1 normostrana formátu A4
  • výčet aktivit spojených s fyzikou, kterých jste se v minulosti zúčastnili (soutěže, tábory, exkurze…); zdůrazněte, pokud jste se podíleli na organizaci některé z akcí

K účasti na Částicové Praze 2024 bude vybráno 28 studentů.

 

Závěrem

Moc se na vás těšíme v Praze! O akci nezapomeňte říct všem svým spolužákům a informace o ní šiřte, jak jen dokážete! A nezapomeňte se ještě podívat na galerii fotek a program z Částicové Prahy 2022!

S pozdravy

Jaroslav Bielčík, Filip Křížek, Vojtěch Pleskot, Jiří Rameš a Vladimír Wagner za organizační tým Částicové Prahy 2024