Archiv novinek

Odešel nám předseda

V pondělí 4. prosince 2023 podlehl těžké chorobě do poslední chvíle aktivní předseda ČFS prof. Jan Mlynář. Rozloučení s ním se koná ve čtvrtek 14. 12. 2023 v 10.20 na Olšanech.

Honza prožil bohatý a pestrý život, ve kterém udělal spoustu práce a získal mnoho přátel i respektu. Vzpomínáme na něj my z ČFS a JČMF, kolegové a kolegyně z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, z Komorního orchestru Akademie. Zde je naše vzpomínka. Veřejnosti ho budou připomínat jeho knihy, včetně poslední, představené před měsícem.

Sem můžete připojit svou vzpomínku.

Akce pořádané v rámci International Masterclasses

International Masterclasses jsou oblíbené akce pořádané  celosvětově  v rámci  oboru fyzika částic zejména pro středoškolské studenty a studentky. Nabídka oblíbených akcí, které jim svojí povahou umožňují vyzkoušet si práci částicových fyziků, je pro rok 2024 zveřejněna zde:
https://physicsmasterclasses.org/index.php?cat=country&page=cz_links
U každého data je přes slovo “here” link na podrobné informace o dané akci.

Částicová Praha

Od 5. do 9. září se opět bude konat akce “Částicová Praha” – týdenní pobyt v Praze pro středoškoláky, během kterého uvidí laboratoře zabývající se částicovou a jadernou fyzikou a popovídají si s odborníky. Podrobnosti a možnost registrace najdou zájemci zde: https://ipnp.cz/…/popularizace/casticova-praha-2022/

Dopis k vývoji jednání ohledně RVP

Předseda České fyzikální společnosti  JČMF je signatářem dalšího dopisu (ve formátu .pdf zde) adresovaného ministrovi školství, mládeže a tělevýchovy ing. Robertu Plagovi, Ph.D., který reaguje na další  vývoj jednání ohledně našeho požadavku na širší zapojení oborníků do přípravy Rámcových vzělávacích programů (RVP) a ve kterém stvrzujeme naše odmítnutí přírodovědné části tzv. malé revize RVP. Jak můžete posoudit sami, dopis má podporu opravdu široké akademické obce.

Naši jsou BEST of FEST (Top Geek)!

Vojtěch Pleskot, Daniel Scheirich and Martin Rybář získali hlavní cenu na filmovém festivalu GeekFestToronto 2021 Film Festival http://geekfesttoronto.com/2021-geekfesttoronto-winners…/ za film Den s částicemi https://www.youtube.com/watch?v=e0Lv2GrsXig&feature=emb_logo Tento film vyrobili ve svém volném čase téměř zadarmo bez profesionální pomoci a na festivalu porazili mnoho drahých filmů s laureáty Nobelovy ceny jako hvězdami.
Česká fyzikální společnost tomuto úspěchu napomohla formou získání finanční podpory pro projekt Science 2 go od Evropské fyzikální společnosti, která umožnila nákup základní audiovizuální techniky.

Vyjádření ČFS ke změnám v RVP pro ZŠ

Předseda České fyzikální společnosti je jedním ze signatářů otevřeného dopisu Ministru školství, mládeže a tělovýchovy ing. R. Plagovi, Ph. D.,  který zároveň podepsala řada vedoucích osobností našich vysokých škol a špičkových fyzikálních institucí. Text dopisu je zde: Reakce_fyzika.pdf

Kontakty na vědce

Níže jsou uvedené kontakty na vědce, kteří jsou ochotní dát na Vaší škole přednášku o tématu spojeném se svojí prací. Neváhejte je oslovit a domluvit se s nimi! Pro obě strany – vědce i školy – je vzájemné setkávání klíčové. Vaši žáci díky tomu nahlédnou do světa vědy a vědci dostanou příležitost vzbudit zájem ve svých potenciálních budoucích studentech či kolezích.

Tato stránka je určená především pro středoškolské učitele fyziky, kteří by chtěli obohatit výuku fyziky o populárně laděné přednášky vědců, ale ostýchají se někoho si vygooglit a oslovit ho. Všichni vědci, kteří jsou uvedeni níže, přijdou do Vaší školy rádi a rádi Vašim studentům představí téma, které nabízejí. Nápad vytvořit takovouto databázi vědců ochotných přednášet či besedovat na školách vznikl v diskuzi zástupců ČFS, Heuréky a Elixíru do škol, a to právě kvůli překonání možné ostýchavosti učitelů.  Doufáme, že databáze bude růst a že se do ní bude stále více vědců zapisovat.

Pro vědce: Pokud ještě nejste na této stránce uvedení a jste ochotní nechávat se občas vyzvat k přednášce na školách, pošlete mail na p.doskarova@gmail.com. Pavla Federičová Vám pošle odkaz na dokument google, z něhož se obsah níže čte.