Jak se stát členem ČFS

  • Řádným členem České fyzikální společnosti se může stát člen Jednoty českých matematiků a fyziků, který má zájem se účastnit činnosti České fyzikální společnosti. O přijetí rozhoduje výbor ČFS.
  • Kolektivním členem České fyzikální společnosti se může stát pracoviště nebo organizace spolupracující s ČFS v zájmu rozvoje fyziky a aplikace výsledků fyzikálního výzkumu.

Přihlášku do České fyzikální společnosti lze podat písemně, a to buď elektronicky prostřednictvím této stránky, nebo tradičně vyplněním členské karty, již lze vyžádat na adrese

ČFS JČMF
Na Slovance 2
180 40 Praha 8
tel. +420 2 6605 2910,

případně u důvěrníků ČFS na větších fyzikálních pracovištích a u členů výboru ČFS.

Řádný člen ČFS musí být členem JČMF, jíž je ČFS součástí. Máte-li zájem o členství ve ČFS a nejste dosud členem JČMF, požádejte zároveň o přijetí do JČMF. Současné podání přihlášky do JČMF i ČFS JČMF je obvyklou variantou.

Výše členských příspěvků (platí se součet příspěvků do JČMF a do ČFS JČMF) činí:

  • JČMF: 350 Kč (175 Kč pro studenty, důchodce a ženy v domácnosti)
  • ČFS : 200 Kč (100 Kč pro studenty, důchodce a ženy v domácnosti)
  • Další podrobnosti viz http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/46

Příspěvky kolektivních členů se určují na základě individuální dohody.