Proč se stát členem ČFS

  1. Budete členy jedné z nejstarších učených společností v českých zemích. Organizace z níž ČFS vznikla – Jednota českých matematiků a fyziků – vznikla v r.1862!
  2. Budete členy elitní společnosti – fyziků, kteří společně s vědci jiných oborů ve všech společenských průzkumech obsazují čelná místa v žebříčcích společenského respektu. Česká fyzikální společnost Vám poskytuje výjimečnou možnost být lépe viděn a slyšen.
  3. Budete dostávat 6x ročně časopis Europhysics News. Časopis Europhysics News informuje přístupnou formou o novinkách v oboru fyziky, informuje o pořádaných konferencích a poskytuje informace o volných místech v oboru v celé Evropě. Jako členové JČMF si současně můžete předplatit Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.
  4. Můžete aktivně působit v jednotlivých odborných skupinách.
  5. Můžete využívat dohody s APS o recipročním uznávání členských výhod, což je zejména zajímavé z hlediska aktivní účasti na konferencích APS (člen ČFS se nemusí být členem APS, i když to konference požaduje)
  6. Pokud jste nedosáhli věku 40 let, může vám být prostřednictvím programů East West Task Force poskytnuta finanční podpora pro účast na konferencích organizovaných Evropskou fyzikální společností (EPS) – v r. 2008 např. organizuje 30 konferencí-
  7. Můžete se jednou za tři roky zúčastnit společné konference Česko-slovenských fyziků pořádané střídavě v českých zemích a na Slovensku. Na konferenci se prezentují nejnovější výsledky ve fyzikálních oborech v souhrnných zvaných referátech a v paralelních sekcích. Mladým pracovníkům (do 30 let) může být poskytnuta sleva na konferenčním poplatku.