Materiály pro racionální diskuzi o energetické politice

Energetická sekce Evropské fyzikální společnosti (EPS) schválila stanovisko (Position letter) Evropská energetická politika a snižování emisí CO2 ve světě: Vstříc efektivní udržitelné výrobě elektrické energie v Evropě. Nabízíme plné znění tohoto stanoviska nejen v angličtině, ale také v českém překladu: Position_paper_European Energy Policy-AJ-CZ.pdf

ENERGY FOR THE FUTURE – The Nuclear Option
(A position paper of the EPS)
[pdf]

Energy Realpolitik: Towards a Sustainable Energy Strategy [pdf]