Výbor ČFS na období 2022 – 2026

 • Předseda: Jana Brotánková
 • Místopředseda: Monika Robotková
 • Tajemník: Miroslav Šulc
 • Hospodář: Pavel Brom
 • Člen: Jiří Dolejší
 • Člen: Eduard Hulicius
 • Člen: Jan Kříž
 • Člen: David Kordek
 • Člen: Stanislav Novák
 • Člen: Alice Valkárová
 • Člen: Jan Valenta
 • Revizor: Jaroslav Dittrich
 • Revizor: Slavomír Entler
 • Revizor: Eva Šimečková
 • Sekretářka a účetní: Barbora Chudíčková

Ing. Monika Robotková

prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • E-mail: hulicius@fzu.cz

RNDr. David Kordek, Ph.D.

 • Ústav lékařské biofyziky LFHK
  Šimkova 870, 50003 Hradec Králové
 • E-mail: kordekd@lfhk.cuni.cz

Ing. Slavomír Entler

 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
  Za Slovankou 3
  182 00 Praha 8
 • E-mail: entler@ipp.cas.cz

RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.

Mgr. Eva Šimečková, CSc.

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

 • PF Univerzita Hradec Králové
  Rokitanského 62
  500 03 Hradec Králové
 • E-mail: jan.kriz@uhk.cz

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

 • Přírodovědecká fakulta
  Universita Jana Evangelisty Purkyně
  České mládeže 8
  400 96 Ústí nad Labem
 • E-mail: stanislav.novak@ujep.cz

RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.

Mgr. Pavel Brom, Ph.D.

 • ŠKODA AUTO  VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
  Na Karmeli 1457
  293 01 Mladá Boleslav
 • E-mail: pavel.brom@savs.cz

doc. RNDr. Miroslav Šulc, PhD.

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

 • ÚČJF
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8 – Troja
 • E-mail: Alice.Valkarova@mff.cuni.cz

Barbora Chudíčková

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • E-mail: chudicko@fzu.cz

Výbor ČFS v předchozích letech