Výbor JČF na období 2002 – 2006

 • Předseda: Jaroslav Dittrich
 • Místopředseda: Dušan Novotný
 • Místopředseda: Danka Slavinská
 • Tajemník: Aleš Cieply
 • Hospodář: Petr Bydžovský
 • Člen: Antonín Kopal
 • Člen: Jaroslav Nadrchal
 • Člen: Jan Obdržálek
 • Člen: Jaromír Pištora
 • Člen: Ladislav Skrbek
 • Člen: Petr Sládek
 • Člen: Alice Valkárová
 • Náhradník: Ludmila Eckertová
 • Náhradník: Pavel Tlustý
 • Revizor: Eva Šimečková
 • Revizor: Ivan Veltruský
 • Náhradník revizorů: Josef Šebek

RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.

Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

 • Katedra fyziky
  Pedagogická fakulta
  Universita Jana Evangelisty Purkyně
  České mládeže 8
  400 96 Ústí nad Labem
 • Tel.: +420 47 521 4417
 • Fax: +420 47 521 2053
 • E-mail: novotny@pf.ujep.cz

Doc. Danka Slavínská, CSc.

RNDr. Aleš Cieplý, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3684
 • Fax +420 2 2094 0165
 • E-mail: cieply@ujf.cas.cz

RNDr. Petr Bydžovský, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3283
 • Fax +420 2 2094 0165
 • E-mail: bydz@ujf.cas.cz

Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.

 • Katedra fyziky
  Technická universita Liberec
  Hálkova 6
  461 17 Liberec 1
 • Tel.: +420 48 535 3420, +420 48 535 3419
 • E-mail: antonin.kopal@vslib.cz

RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • Tel.: +420 2 2051 3411
 • Fax: +420 2 2051 3411
 • E-mail: nadrchal@fzu.cz

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

 • ÚTF
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  181 00 Praha 8
 • Tel.: +420 2 2191 2495
 • Fax: +420 2 2191 2496
 • E-mail: jan.obdrzalek@mff.cuni.cz

Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

 • Institut fyziky
  VŠB – TU Ostrava
  17. listopadu 15
  708 33 Ostrava-Poruba
 • Tel.: +420 59 699 3129
 • Fax: +420 59 691 8589
 • E-mail: Jaromir.Pistora@vsb.cz

RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

 • KFNT, MFF UK
  V Holešovičkách 2 181 00 Praha 8
 • Tel.: +420 2 2191 2558
 • Fax: +420 2 2191 2567
 • E-mail: skrbek@fzu.cz

RNDr. Petr Sládek, CSc.

 • Kat. fyziky PF
  Masarykova univerzita
  Poříčí 7
  603 00 Brno
 • Tel.: +420 5 4312 9217, +420 5 4312 9218
 • Fax: +420 5 4312 9109
 • E-mail: sladek@jumbo.ped.muni.cz

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

 • ÚČJF
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  181 00 Praha 8
 • Tel.: +420 2 2191 2460
 • Fax: +420-2-688-5095
 • E-mail: Alice.Valkarova@mff.cuni.cz

Prof. RNDr. Ludmila Eckertová, CSc.

RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3158
 • E-mail: tlusty@ujf.cas.cz

Mgr. Eva Šimečková, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3506
 • E-mail: simeckova@ujf.cas.cz

RNDr. Ivan Veltruský, CSc.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • Tel.: +420 2 2031 8456
 • E-mail: velt@fzu.cz

Ing. Josef Šebek, PhD.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Na Slovance 2
  182 21 Praha 8
 • Tel.: +420 2 2191 2772
 • E-mail: sebek@fzu.cz

← Zpět