Výbor ČFS na období 2006 – 2010

 • Předseda: Alice Valkárová
 • Místopředseda: Jaroslav Dittrich
 • Místopředseda: Jaroslav Nadrchal
 • Tajemník: Miroslav Cieslar
 • Hospodář: Petr Bydžovský
 • Člen: Jiří Dolejší
 • Člen: Jiří Hořejší
 • Člen: Eduard Hulicius
 • Člen: Jan Kříž
 • Člen: Jan Obdržálek
 • Člen: Bedřich Sedlák
 • Člen: Danka Slavinská
 • Náhradník: Jiří Erhart
 • Náhradník: Dušan Novotný
 • Náhradník: Jaromír Pištora
 • Náhradník: Petr Sládek
 • Náhradník: Pavel Tlustý
 • Revizor: Miroslav Kotrla
 • Revizor: Eva Šimečková
 • Náhradník revizorů: Ivan Procházka
 • Účetní: Ludmila Žižkovská

RNDr. Petr Bydžovský, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3283
 • Fax +420 2 2094 0165
 • E-mail: bydz@ujf.cas.cz

Doc. Ing. Miroslav Cieslar, CSc.

RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Doc. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.

Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • E-mail: hulicius@fzu.cz

RNDr. Miroslav Kotrla, CSc.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Na Slovance 2
  182 21 Praha 8
 • E-mail: kotrla@fzu.cz

RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

 • PF Univerzita Hradec Králové
  Rokitanského 62
  500 03 Hradec Králové
 • E-mail: jan.kriz@uhk.cz

RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • Tel.: +420 2 2051 3411
 • Fax: +420 2 2051 3411
 • E-mail: nadrchal@fzu.cz

Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

 • Přírodovědecká fakulta
  Universita Jana Evangelisty Purkyně
  České mládeže 8
  400 96 Ústí nad Labem
 • E-mail: novotny@sci.ujep.cz

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

 • ÚTF
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8 – Troja
 • Tel.: +420 2 2191 2495
 • Fax: +420 2 2191 2496
 • E-mail: jan.obdrzalek@mff.cuni.cz

Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

 • Institut fyziky
  VŠB – TU Ostrava
  Třída 17. listopadu 15
  708 33 Ostrava-Poruba
 • Tel.: +420 59 699 3129
 • Fax: +420 59 691 8589
 • E-mail: Jaromir.Pistora@vsb.cz

RNDr. Ivan Procházka, CSc.

Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.

 • Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8 – Troja
 • E-mail: Bedrich.Sedlak@mff.cuni.cz

Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

 • Kat. fyziky PF
  Masarykova univerzita
  Poříčí 7
  603 00 Brno
 • Tel.: +420 5 4312 9217, +420 5 4312 9218
 • Fax: +420 5 4312 9109
 • E-mail: sladek@ped.muni.cz

Doc. Danka Slavínská, CSc.

 • Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8 – Troja
 • Tel.: +420 2 2191 2365
 • E-mail: slavinsk@mbox.troja.mff.cuni.cz

Mgr. Eva Šimečková, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3506
 • E-mail: simeckova@ujf.cas.cz

RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3158
 • E-mail: tlusty@ujf.cas.cz

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

 • ÚČJF
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8 – Troja
 • Tel.: +420 2 2191 2460
 • Fax: +420-2-688-5095
 • E-mail: Alice.Valkarova@mff.cuni.cz

Ludmila Žižkovská

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • E-mail: ziz@fzu.cz

← Zpět