Výbor ČFS na období 2010 – 2014

 • Předseda: Alice Valkárová
 • Místopředseda: Jaroslav Dittrich
 • Místopředseda: Jan Mlynář
 • Tajemník: Miroslav Cieslar
 • Hospodář: Petr Bydžovský
 • Člen: Jaroslav Bielčík
 • Člen: Jiří Dolejší
 • Člen: Jiří Erhart
 • Člen: Eduard Hulicius
 • Člen: Jan Kříž
 • Člen: Jaroslav Nadrchal
 • Člen: Dušan Novotný
 • Člen: Petr Sládek
 • Revizor: Miroslav Kotrla
 • Revizor: Eva Šimečková
 • Náhradník revizorů: Ivan Procházka
 • Účetní: Ludmila Žižkovská

Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  Katedra fyziky
  ČVUT v Praze
  Břehová 7
  115 19 Praha 1
 • Tel.: +420 224 358 356
 • E-mail: jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz

RNDr. Petr Bydžovský, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3283
 • Fax +420 2 2094 0165
 • E-mail: bydz@ujf.cas.cz

Doc. Ing. Miroslav Cieslar, CSc.

RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Doc. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • E-mail: hulicius@fzu.cz

RNDr. Miroslav Kotrla, CSc.

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Na Slovance 2
  182 21 Praha 8
 • Tel.: +420 266 052 904
 • E-mail: kotrla@fzu.cz

RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

 • PF Univerzita Hradec Králové
  Rokitanského 62
  500 03 Hradec Králové
 • E-mail: jan.kriz@uhk.cz

RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.

 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
  Za Slovankou 3
  182 00 Praha 8
 • Tel.: +420 266 052 941
 • Fax: +420 286 890 448

RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc.

 • Ve Střešovičkách 37
  169 00 Praha 6
 • Tel.: +420 222 361 020
 • E-mail: jnadrchal@pdqm.cz

Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

 • Přírodovědecká fakulta
  Universita Jana Evangelisty Purkyně
  České mládeže 8
  400 96 Ústí nad Labem
 • E-mail: dusan.novotny@ujep.cz

RNDr. Ivan Procházka, CSc.

Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

 • Kat. fyziky PF
  Masarykova univerzita
  Poříčí 7
  603 00 Brno
 • Tel.: +420 5 4312 9217, +420 5 4312 9218
 • Fax: +420 5 4312 9109
 • E-mail: sladek@ped.muni.cz

Mgr. Eva Šimečková, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420 2 6617 3506
 • E-mail: simeckova@ujf.cas.cz

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

 • ÚČJF
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8 – Troja
 • Tel.: +420 2 2191 2460
 • Fax: +420-2-688-5095
 • E-mail: Alice.Valkarova@mff.cuni.cz

Ludmila Žižkovská

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  162 53 Praha 6
 • E-mail: ziz@fzu.cz

← Zpět