Výbor JČF na období 1996 – 1999

 • Předseda: Jaroslav Dittrich
 • Místopředseda: Pavel Chmela
 • Místopředseda: Svatopluk Krupička
 • Tajemník: Aleš Cieply
 • Pokladník: Jaroslav Nadrchal
 • Člen: Ludmila Eckertová
 • Člen: Pavel Exner
 • Člen: Jaroslav Fiala
 • Člen: Václav Holý
 • Člen: Josef Humlíček
 • Člen: Antonín Kopal
 • Člen: Jan Obdržálek
 • Člen: Danka Slavinská
 • Náhradník: Karel Kapoun
 • Náhradník: Dušan Novotný
 • Náhradník: Jaromír Pištora

RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.

Prof. RNDr. Pavel Chmela, DrSc.

 • Ústav fyzikálního inženýrství FS VUT
  Technická 2
  616 69 Brno
 • Tel.: +420-5-4114-2833
 • E-mail: chmela@fyzika.fme.vutbr.cz
 • Odpovědnost: Spolupráce s průmyslem, Odehnalova cena

RNDr. Svatopluk Krupička, CSc.

 • Fyzikální ústav AV
  Cukrovarnická 10
  162 00 Praha 6
 • Tel.: +420-2-2431-1137, ext.543
 • Odpovědnost: Redakce zpráv ze života sekce

RNDr. Aleš Cieply, CSc.

 • Ústav jaderné fyziky AV
  250 68 Řež u Prahy
 • Tel.: +420-2-6617-3255
 • Fax +420-2-685-7003
 • E-mail: cieply@ujf.cas.cz

RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc.

 • Fyzikální ústav AV
  Cukrovarnická 10
  162 00 Praha 6
 • Tel.: +420-2-2051-3411
 • Fax: +420-2-2051-3411
 • E-mail: nadrchal@fzu.cz
 • Odpovědnost: Spolupráce s EPS

Prof. RNDr. Ludmila Eckertová, CSc.

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8
 • Tel.: +420-2-2191-2330
 • Fax: +420-2-688-5095
 • Odpovědnost: Popularisace, Výuka fyziky

Doc. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

Doc. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.

 • ŠKODA výzkum. s.r.o.
  316 00 Plzeň
 • Tel.: +420-19-773-4335
 • Fax: +420-2-773-3889
 • E-mail: jaroslav.fiala@vsb.cz

Doc. RNDr. Václav Holý, CSc.

 • Přírodovědecká fakulta MU
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
 • Tel.: +420-5-4112-9441
 • Fax: +420-5-4121-1214
 • E-mail: holy@physics.muni.cz
 • Odpovědnost: Výuka fyziky

Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.

 • Přírodovědecká fakulta MU
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
 • Tel.: +420-5-4112-9437
 • Fax: +420-5-4121-1214
 • E-mail: humlicek@physics.muni.cz
 • Odpovědnost: Spolupráce s IUPAP

Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.

 • Katedra fyziky TU Liberec
  461 17 Liberec 1
 • Tel.: +420-48-25441
 • E-mail: antonin.kopal@vslib.cz
 • Odpovědnost: Výuka fyziky

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8
 • Tel.: +420-2-2191-2495
 • Fax: +420-2-688-5095
 • E-mail: jobdr@otokar.troja.mff.cuni.cz
 • Odpovědnost: Popularisace, Výuka fyziky

Doc. Danka Slavinská, CSc.

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK
  V Holešovičkách 2
  180 00 Praha 8
 • Tel.: +420-2-2191-2357
 • Fax: +420-2-688-5095
 • E-mail: slavinsk@kfpy.troja.mff.cuni.cz
 • Odpovědnost: Odehnalova cena

Prof. RNDr. Karel Kapoun, CSc.

 • Katedra fyziky Jihočeské university
  České Budějovice
 • Tel.: +420-38-770-9265
 • Fax: +420-38-731-2194
 • E-mail: kapoun@pf.jcu.cz

Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

 • Pedagogická fakulta UJEP
  České mládeže 8
  400 96 Ústi nad Labem
 • Tel.: +420-47-521-4417
 • Fax: +420-47-521-2053
 • E-mail: novotnyd@pf.ujep.cz

Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

 • Institut fyziky VŠB-TUO
  17. listopadu 15
  708 33 Ostrava-Poruba
 • Tel.: +420-69-699-3129
 • Fax: +420-69-691-8589
 • E-mail: Jaromir.Pistora@vsb.cz

← Zpět