Výbor JČF na období 1999 – 2002

 • Předseda: Jaroslav Dittrich
 • Místopředseda: Pavel Chmela
 • Místopředseda: Danka Slavinská
 • Tajemník: Aleš Cieply
 • Pokladník: Jan Mašek
 • Člen: Ludmila Eckertová
 • Člen: Jaroslav Fiala
 • Člen: Milada Glogarová
 • Člen: V.Holý
 • Člen: Antonín Kopal
 • Člen: Jaroslav Nadrchal
 • Člen: Jan Obdržálek
 • Člen: Jaromír Pištora
 • Člen: Antonín Šimůnek
 • Náhradník: Pavel Exner
 • Náhradník: Dušan Novotný
 • Náhradník: Alice Valkárová
 • Auditor: Petr Bydžovský
 • Auditor: Ivan Veltruský

Jaroslav Dittrich

Pavel Chmela

Danka Slavínská

 • Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  18000 Praha 8
 • Tel.: +420-2-2191-2357
 • Fax: +420-2-688-5095
 • E-mail: slavinsk@kfpy.troja.mff.cuni.cz

Aleš Cieply

 • Ústav jaderné fyziky
  Akademie věd ČR
  25068 Řež u Prahy
 • Tel.: +420-2-6617-3255
 • Fax +420-2-685-7003
 • E-mail: cieply@ujf.cas.cz

Jan Mašek

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Na Slovance 2
  18221 Praha 8
 • E-mail: masekj@fzu.cz

Ludmila Eckertová

 • Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  18000 Praha 8
 • Tel.: +420-2-2191-2330
 • Fax: +420-2-688-5095

Jaroslav Fiala

 • ŠKODA výzkum. s.r.o.
  31600 Plzen
 • Tel.: +420-19-773-4335
 • Fax: +420-2-773-3889
 • E-mail: jaroslav.fiala@vsb.cz

Milada Glogarová

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Na Slovance 2
  18221 Praha 8
 • E-mail: glogarova@fzu.cz

V. Holý

 • Přírodovědecká fakulta
  Masarykova universita
  Kotlářská 2
  61137 Brno
 • Tel.: +420-5-4112-9441
 • Fax: +420-5-4121-1214
 • E-mail: holy@physics.muni.cz

Antonín Kopal

 • Katedra fyziky
  Technická universita Liberec
  46117 Liberec
 • Tel.: +420-48-25441
 • E-mail: antonin.kopal@vslib.cz

Jaroslav Nadrchal

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  16000 Praha 6
 • Tel.: +420-2-2051-3411
 • Fax: +420-2-2051-3411
 • E-mail: nadrchal@fzu.cz

Jan Obdržálek

 • Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  18000 Praha 8
 • Tel.: +420-2-2191-2495
 • Fax: +420-2-688-5095
 • E-mail: jobdr@otokar.troja.mff.cuni.cz

Jaromír Pištora

 • Institut fyziky
  VŠB – TU Ostrava
  17. listopadu 15
  708 33 Ostrava-Poruba
 • Tel.: +420-69-699-3129
 • Fax: +420-69-691-8589
 • E-mail: Jaromir.Pistora@vsb.cz

Antonín Šimůnek

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  16000 Praha 6
 • E-mail: simunek@fzu.cz

Pavel Exner

Dušan Novotný

 • Katedra fyziky
  Pedagogická fakulta
  Universita Jana Evangelisty Purkyně
  České mládeže 8
  400 96 Ústí nad Labem
 • Tel.: +420-47-521-4417
 • Fax: +420-47-521-2053
 • E-mail: novotny@pf.ujep.cz

Alice Valkárová

 • Matematicko-fyzikální fakulta
  Universita Karlova
  V Holešovičkách 2
  18000 Praha 8
 • Tel.: +420-2-2191-2495
 • Fax: +420-2-688-5095
 • E-mail: Alice.Valkarova@mff.cuni.cz

Petr Bydžovský

Ivan Veltruský

 • Fyzikální ústav
  Akademie věd ČR
  Cukrovarnická 10
  16000 Praha 6
 • E-mail: velt@fzu.cz

← Zpět