Bezplatné členství

Bezplatné členství v ČFS a JČMF na dobu dvou let poskytujeme pro účastníky celostátního kola Fyzikální olympiády.