Účast na mezinárodních konferencích a školách

 1. Evropská fyzikální společnost podporuje účast mladých fyziků z některých států (mezi nimi i ČR) na konferencích, které pořádá nebo sponzoruje. Podpora je vázána na členství v České fyzikální společnosti. Podmínky naleznete na stránkách
  Evropské fyzikální společnosti.
 2. Na základě reciproční dohody o uznávání členských výhod s Americkou fyzikální společností (APS) se řádný člen ČFS může účastnit konferencí APS za stejných podmínek, jako člen APS, viz http://www.aps.org/membership/reciprocal/
 3. Česká fyzikální společnost poskytuje podpory účasti na mezinárodních konferencích, školách, workshopech, seminářích apod. (dále akcích) žadatelům, kteří splňují následující podmínky:

Podmínky podpory:

 • Žadatel musí být členem České fyzikální společnosti.
 • Akce musí mít vztah k odborné činnosti žadatele ve fyzice.
 • Pokud jsou přijímány příspěvky účastníků, musí žadatel prokázat, že přihlásil příspěvek, který byl akceptován.
 • Žadatel musí být v době konání akce stár nejvýše 35 let a nedostal od ČFS podporu v předchozích 2 letech.

Přihlašovací postup:

 • Žadatel zašle svou žádost v určeném termínu (viz tabulka) pomocí následujícího formuláře.
 • ČFS bude všechny žadatele informovat o výsledku výběru do 2 týdnů po příslušném termínu.
 • Finanční podpora bude vyplacena bezhotovostně do 2 týdnů poté, co žadatel předloží doklady o skutečných výdajích a věrohodný doklad o své účasti na konferenci.
Termín Pro konference začínající v měsících
15. prosince předchozího roku únor – květen
15. května červen – září
15. září říjen – leden následujícího roku