Nový formulář – CONFIRM

Vámi zadané informace jsou:

if ($_POST[“jmeno”] === “” )
{
echo “Jméno žadatele: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Jméno žadatele: $_POST[jmeno]”;
}
?>

if ($_POST[“prijmeni”] === “” )
{
echo “Příjmení žadatele: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Příjmení žadatele: $_POST[prijmeni]”;
}
?>

if ($_POST[“birth”] === “” )
{
echo “Datum narození: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Datum narození: $_POST[birth]”;
}
?>

if ($_POST[“institution”] === “” )
{
echo “Zaměstnavatel/škola: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Zaměstnavatel/škola: $_POST[institution]”;
}
?>

if ($_POST[“email”] === “” )
{
echo “email: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “email: $_POST[email]”;
}
?>

if ($_POST[“akce”] === “” )
{
echo “Název konference: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Název konference: $_POST[akce]”;
}
?>

if ($_POST[“location”] === “” )
{
echo “Země a místo konání konference: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Země a místo konání konference: $_POST[location]”;
}
?>

if ($_POST[“date”] === “” )
{
echo “Datum konání konference: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Datum konání konference: $_POST[date]”;
}
?>

if ($_POST[“contribution”] === “” )
{
echo “Název příspěvku žadatele: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Název příspěvku žadatele: $_POST[contribution]”;
}
?>

if ($_POST[“accepted”] === “” )
{
echo “Příspěvek akceptován: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Příspěvek akceptován: $_POST[accepted]”;
}
?>

if ($_POST[“curriculum”] === “” )
{
echo “Životopis žadatele: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Životopis žadatele:“;
echo ”

“;
echo nl2br($_POST[“curriculum”]);
}
?>

Odhad nákladů

if ($_POST[“fee”] === “” )
{
echo “Vložné žadatele: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Vložné žadatele: $_POST[fee] “;
}
?>

if ($_POST[“travel”] === “” )
{
echo “Cestovní náklady: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Cestovní náklady: $_POST[travel] “;
}
?>

if ($_POST[“board”] === “” )
{
echo “Pobytové náklady: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Pobytové náklady: $_POST[board] “;
}
?>

if ($_POST[“other”] === “” )
{
echo “Jiné výdaje: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Jiné výdaje: $_POST[other] “;
}
?>

if ($_POST[“other_expenses”] === “” )
{
echo “Specifikace jiných výdajů: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Specifikace jiných výdajů: $_POST[other_expenses]”;
}
?>

if ($_POST[“total”] === “” )
{
echo “Celkové náklady: prosím vyplňte“;
}
else
{
echo “Celkové náklady: $_POST[total] “;
}
?>

if ($_POST[“jmeno”] === “” or $_POST[“prijmeni”] === “” or $_POST[“birth”] === “” or $_POST[“institution”] === “” or $_POST[“email”] === “” or $_POST[“akce”] === “” or $_POST[“contribution”] === “” or $_POST[“curriculum”] === “” or $_POST[“fee”] === “” or $_POST[“travel”] === “” or $_POST[“board”] === “” or $_POST[“other”] === “” or $_POST[“other_expenses”] === “” or $_POST[“total”] === “”)
{
echo “Vyplňte prosím všechny rubriky formuláře“;
}
else
{
echo “Přejete si odeslat Žádost o podporu ČFS ?“;
echo ”
“;

echo ”

“;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ““;
echo ”
“;
echo ““;
echo “

“;

}
?>