Nový formulář – ŽÁDOST O PODPORU ČFS

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:   dd.mm.yyyy
Zaměstnavatel nebo škola:
Váš email:
Název konference:
Země a místo konání konference:
Datum konání konference:
Název Vašeho příspěvku:
Příspěvek byl přijat? ano ne              Jestliže dosud nebyl přijat, informujte ČFS emailem, jakmile se tak stane!
Stručný odborný životopis:
(cca 10 řádků)
Odhad nákladů
Vložné:  
Cestovní náklady:   €
Pobytové náklady:   €
Jiné:   €      Specifikujte:
Celkem: