header

Fotky z akce jsou zde

Ahoj!

Je to tady! Po čtyřech letech se bude opět konat Částicová Praha. Co to je? Týdenní pobyt v Praze pro středoškoláky. Uvidíte laboratoře zabývající se částicovou a jadernou fyzikou, popovídáte si s odborníky, seznámíte se s lidmi, kteří mají stejné zájmy jako vy! Sami si vyzkoušíte práci fyzika, a to při miniprojektech v malých skupinkách. Postavíte si mlžnou komoru, vyzkoušíte si bydlení na koleji, budete mít společenské akce, seznámíte se hned se dvěma univerzitami a s Akademií věd. Tak neváhejte a přihlašte se!

Pořadatelé:

  • Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze
  • Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze
  • Fyzikální ústav Akademie věd ČR
  • Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR
  • Česká fyzikální společnost

loga

Do všech těchto institucí se podíváte, všem nahlédnete pod pokličku! Tedy – do jejich laboratoří. Program je nabitý, a proto stojí za to! Co o minulé Částicové Praze z roku 2018 řekli její účastníci?

Částicovou Prahu jsem si moc užila, protože jsem dostala možnost dozvědět se více o velmi zajímavém odvětví moderní fyziky – jak formou přednášek, tak i exkurzí – a během toho se potkat a strávit čas s mnoha fajn lidmi, kteří se mnou sdíleli mé nadšení pro fyziku. – Natálie Klaudie Koscelanská, 2. r. studia fyziky na University of Groningen

Částicová Praha pro mě byla nezapomenutelná zkušenost, kdy jsem si ujasnil základy subatomární fyziky, podíval se do zákoutí významných vědeckých pracovišť a v neposlední řadě zažil spoustu legrace s novými přáteli! – Jakub Štěpánek, 3. r. studia chemie na VŠCHT

Částicová Praha je nabitá akcí od začátku až do konce, bez hluchých míst. Doporučuji všem nadšencům moderní fyziky. – Marie Princová, 2. r. studia fyziky na ÚPOL

Částicová Praha — to není akce plná nudných teoretických přednášek pro šprty — ale doslova akční zážitek napěchovaný nejrůznějšími aktivitami, od inspirativních setkání s největšími vědeckými kapacitami v Česku, přes návštěvy nejmodernějších výzkumných center až po zábavně strávený čas s dalšími mladými vrstevníky, díky čemuž člověk získá četná dlouhotrvající přátelství i užitečné kontakty. Částicová Praha zkrátka osloví každého, kdo se zajímá o svět kolem nás, a to nejen v oblasti částicové fyziky. – Richard Mittner, 1. r. studia práv a mezinárodních vztahů na MU

Detailní program minulé Částicové Prahy je zde: program Částicové Prahy 2018. Letos čekejte program velice podobný.

temata

 

Pro zájemce

Částicová Praha 2022 proběhne od 5. 9. do 9. 9. 2022. Mimopražští studenti budou ubytováni na VŠ koleji a ideální bude, když přijedou 4.9. večer. Ubytování za Vás bude hrazeno pořadatelskými institucemi! Jediné náklady, které si budete hradit sami, jsou jízdné do Prahy a po Praze a výdaje za jídlo. Snídaně a večeře si zajistíte každý sám, obědy budou většinou probíhat společně, nejčastěji v menzách UK a ČVUT.

Registrovat se můžete vyplněním formuláře zde: registrační formulář na Částicovou Prahu 2022. Registrujte se nejpozději do 15. 5. 2022. Součástí formuláře je:

  • požadavek na doporučující dopis od někoho, kdo vás dobře zná – např. učitel z vaší školy (nejlépe fyzikář), vedoucí fyzikálního kroužku, či jiné podobné aktivity apod.; rozsah nejvýše 1 normostrana formátu A4
  • požadavek na Vámi psaný motivační dopis, ve kterém vysvětlíte, proč se na Částicovou Prahu hlásíte a co vás zajímá na částicové a jaderné fyzice; rozsah nejvýše 1 normostrana formátu A4
  • výčet aktivit spojených s fyzikou, kterých jste se v minulosti zúčastnili (soutěže, tábory, exkurze…); zdůrazněte, pokud jste se podíleli na organizaci některé z akcí

K účasti na Částicové Praze 2022 bude vybráno 30 studentů.

img

Závěrem

Moc se na vás těšíme v Praze! O akci nezapomeňte říct všem svým spolužákům a informace o ní šiřte, jak jen dokážete! A nezapomeňte se ještě podívat na galerii fotek z Částicové Prahy 2018 níže.

S pozdravy

Jaroslav Bielčík a Vojtěch Pleskot za organizační tým Částicové Prahy 2022