Medaile udělené ČFS

Medaile I. stupně, stříbrná

2017

 • Mgr. Emilie Těšínská
 • Dr. Jaroslav Nadrchal
 • doc. Jiří Langer
 • Ing. Rudolf Dvořák, DrSc.

2013

 • Prof. Dr. Friedrich Wagner
 • Prof. K. Šafařík

2012

 • Prof. RNDr. Václav Janovec, CSc.
 • Dr. Peter Jenni

2011

 • Prof. Igor A. Savin
 • Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.

2010

 • Prof. Herwig Schopper

2009

 • Prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc.

2008

 • Ing. Josef Jelínek, CSc
 • Doc. Danka Slavínská, CSc
 • Prof. Samoil M. Bilenky

2007

 • Prof. Igor Michailovič Gramenickij
 • Prof. Franz Eisele

2006

 • Prof. Walter Greiner

2005

 • RNDr. Stanislav Šafrata, CSc
 • RNDr. Ivan Veltruský, CSc
 • Prof. Cvětan Vylov

2004

 • Prof.RNDr. Libor Pátý, CSc

2002

 • Prof.RNDr. Vlastislav Červený, DrSc
 • Prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc
 • Doc. RNDr. Eva Tomková, CSc

1999

 • Ing Ladislav Krlín, DrSc

1996

 • RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc
 • RNDr Miloš Lokajíček, DrSc

1995

 • Německá fyzikální společnost

1994

 • Prof. RNDr.Luboš Valenta, Dr.h.c.

1993

 • Ing.Pavol Duhaj, CSc
 • Prof. RNDr. Ivan Šantavý, CSc

1990

 • Člen kor.ČSAV Zdeněk Frait
 • Prof. František Janouch
 • Prof. Jaroslav Koutecký
 • RNDr.Ladislav Trlifaj, DrSc
 • RNDr. Luděk Pekárek, DrSc
 • Akademik Vladimír Hajko
 • Ing.RNDr. Jan Tauc, DrSc

1989

 • Doc.RNDr.Ludmila Eckertová, CSc
 • Prof.RNDr. Pavol Povinec, DrSc
 • Prof. RNDr. Juraj Daniel-Szabo, CSc
 • RNDr. Jan Kaczér, DrSc
 • Prof.RNDr. Vladimír Vanýsek, DrSc
 • Akademik Václav Votruba

1988

 • Evropská fyzikální společnost
 • Italská fyzikální společnost

1987

 • Ing. Otakar Dragoun DrSc
 • Prof.RNDr. Július Krempaský,DrSc
 • RNDr. František Kroupa, DrSc
 • RNDr Jan Peřina, DrSc
 • Prof.RNDr. Ján Pišút, DrSc
 • RNDr. Bedřich Velický, CSc

Medaile II. stupně, bronzová

2005

 • Ing.Alois Kovalík, DrSc

2002

 • Prof.RNDr. Pavel Kubeš, CSc

1999

 • Doc.RNDr. Pavel Exner, DrSc
 • Doc.RNDr. Ing. Jan Hladký, DrSc
 • RNDr. Jaromír Hrdý, DrSc
 • Ing. Jiří Janta, CSc
 • Prof.RNDr. Vratislav Kapička, DrSc
 • RNDr. Jaroslav Nadrchal, CSc
 • Prof.RNDr. Miloš Šícha, DrSc

1996

 • RNDr. Antonín Fingerland, CSc
 • RNDr Milada Glogarová, CSc
 • RNDr. Ladislav Havela, CSc
 • Prof. ing. Miloslav havlíček, DrSc
 • Prof. RNDr. Jan Janča, DrSc
 • Ing.Rostislav Mach, DrSc
 • Ing. Vladimír Nekvasil, CSc
 • RNDr. Milada Polcarová, CSc
 • Doc. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc
 • Ing. Pavel Středa, DrSc
 • RNDr. Vladislav Šimák, DrSc
 • RNDr. Milan Vaněček, CSc

1992

 • Prof. Gerhard Dorda
 • Prof. Jiří Mathon
 • Prof. Karel Kunc
 • Prof.Richard Gerber

1990

 • RNDr. Jiří Ripka
 • RNDr. Václav Janovec, CSc
 • RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc
 • Ing.Vladimír Hnatowicz, CSc
 • RNDr. Jiří Komrska, CSc
 • RNDr. Miroslav Miler, CSc
 • Ing. Pavel Šunka, CSc
 • RNDr. Tomáš Zemčík, CSc
 • RNDr. Karel Kapoun, CSc

1989

 • Prof.RNDr. Luboš Valenta, CSc
 • RNDr. Marta Chytilová, CSc
 • Zdeněk Kolářský, autorský exemplář
 • Prof.RNDr. Jozef Garaj
 • RNDr. Jan Urbanec, CSc

1988

 • Doc RNDr. Ivan Šantavý, CSc

1987

 • Doc. RNDr. Jiří Bičák, DrSc
 • Doc. RNDr. Martin Černohorský, CSc
 • RNDr. Jan Fischer, CSc
 • RNDr. Dagmar Fraitová, CSc
 • RNDr.Jiří Grygar, CSc
 • RNDr. Miloš Hamerský, CSc
 • Doc.RNDr. Lubomír Hrivnák, DrSc
 • Ing.Ladislav Krlín, CSc
 • Doc.RNDr, Peter Lukáč, CSc
 • Doc.RNDr. Jiří Niederle, DrSc
 • Ing. Pavel Novák, CSc
 • Doc.RNDr. Libor Pátý, CSc
 • Doc. RNDr. Zdeněk Plajner,CSc
 • Doc. RNDr. Bedřich Sedlák, CSc