Rámcový program činnosti České fyzikální společnosti

A) Aktivity směřující navenek

 1. Pořádat odborné akce – konference, symposia, semináře, letní školy a pod. Pořádat společné konference českých a slovenských fyziků.
 2. Rozvíjet spolupráci s Evropskou fyzikální společností (EPS), Slovenskou fyzikální společností, s dalšími zahraničními fyzikálními společnostmi.
 3. Udržovat kontakty s IUPAP a dalšími vědeckými společnostmi.
 4. Hledat a rozvíjet vztahy k průmyslu.
 5. Podporovat vědeckou práci ve fyzice, oceňovat významné vědecké výsledky.
 6. Propagovat fyziku a fyzikální výsledky mezi širokou veřejností. Vyhledávat autory a náměty pro prezentaci fyzikální tematiky ve sdělovacích prostředcích.
 7. Prosazovat, aby postavení fyziky ve vzdělávací soustavě odpovídalo jejímu kulturnímu a ekonomickému významu.
 8. Pořádat soutěže mladých fyziků (Cena Milana Odehnala).
 9. V rámci JČMF udržovat kontakty s Matematickou vědeckou sekcí a Fyzikální pedagogickou sekcí. Udržovat kontakty s pobočkami JČMF, alespoň v místech kde působí členové ČFS.

B) Vnitřní záležitosti ČFS

 1. Udržovat vzájemnou informovanost mezi výborem ČFS, předsedy odborných skupin a důvěrníky ČFS na pracovištích.
 2. Získávat mladé fyziky pro členství ve ČFS a pro aktivní spolupráci, podle možností je podporovat při zahraničních pracovních cestách z vlastních prostředků nebo zprostředkováním zahraničních dotací.