Historie České fyzikální společnosti

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) započala svou činnost v roce 1862 jako zájmový spolek při pražské univerzitě. Od roku 1872 vydávala Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky.

Během jednoho a čtvrt století své existence JČMF vyvíjela různorodou činnost a napomáhala profesionálnímu růstu několika pokolení vědců a učitelů. Stala se československou po roce 1918 a opět českou v nedávné době. Její původní časopis se rozdělil v několik specializovaných; ve fyzice je jeho současným přímým pokračovatelem Československý časopis pro fyziku, který publikuje přehledné populární články, diskuse, recenze knih a zprávy z oboru. Časopis je v současné době publikován Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR a v elektronické podobě je po registraci dostupný zdarma.

Během více než jednoho a půl století své existence JČMF napomohla profesionálnímu růstu již několika pokolení vědců a učitelů ve fyzikálních oborech v českých zemích a na Slovensku. Udržovala a rozvíjela vědecké kontakty také se zahraničními odbornými společnostmi a významnými představiteli oboru.

Potřeba specializace vedla v roce 1968 k založení Fyzikální vědecké sekce (FVS) v rámci JČMF jako odborné platformy pro členy zabývající se fyzikálním výzkumem, nebo se na takovouto dráhu připravující. Již v meziválečném období působila v rámci JČMF aktivně vědecká fyzikální sekce; v rámci jí pořádaných odborných přednášek vystoupila také řada zahraničních odborníků.

FVS si klade za cíl být moderní národní fyzikální společností a partnerem pro zahraniční národní a mezinárodní fyzikální společnosti, zejména pro Evropskou fyzikální společnost (EPS).

Současně s FVS JČMF vznikla i Fyzikální vědecká sekce Jednoty slovenských matematiků a fyziků (JSMF), dnes Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS). Obě sekce úzce spolupracují.

Během své dosavadní existence ČFS vybudovala strukturu odborných skupin zaměřených na jednotlivé fyzikální obory a pořádajících specializované odborné akce. ČFS je svými členy zastoupena na všech větších fyzikálních pracovištích ČR.

Důležitými mezníky v činnosti FVS jsou národní Konference českých a slovenských fyziků, které se konají jednou za tři roky:

 1. 1969 Brno
 2. 1971 Bratislava
 3. 1973 Olomouc
 4. 1975 Liberec
 5. 1977 Košice
 6. 1979 Ostrava
 7. 1981 Praha
 8. 1985 Bratislava
 9. 1987 Pardubice
 10. 1990 Brno
 11. 1993 Žilina
 12. 1996 Ostrava
 13. 1999 Zvolen
 14. 2002 Plzeň
 15. 2005 Košice
 16. 2008 Hradec Králové
 17. 2011 Žilina
 18. 2014 Olomouc
 19. 2017 Prešov
 20. 2020 Praha (pro SFS online kvůli pandemii Covid)

Za úzké spolupráce tehdejší FVS JČMF se v roce 1984 v Praze konala 6. Generální konference Evropské fyzikální společnosti.