Valná shromáždění ČFS: 1999

Usnesení valného shromáždění FVS JČMF dne 25. 8. 1999 ve Zvolenu

 1. Valné shromáždění schvaluje
  • Zprávu o činnosti FVS za období říjen 1996 — srpen 1999
  • Zprávu o hospodaření FVS za období 1996-1999
  • Revizní zprávu
  • Program činnosti FVS JČMF na léta 1999-2002
 2. Valné shromáždění uděluje oborové fyzikální medaile FVS JČMF dle návrhu výboru FVS
  • I. stupně (stříbrnou) L. Krlínovi
  • II. stupně (bronzovou) P. Exnerovi, J. Hladkému, J. Hrdému, J. Jantovi, V. Kapičkovi, P. Mikulovi, J. Nadrchalovi, M. Šíchovi
 3. Valné shromáždění uděluje absolutorium odstupujícímu výboru FVS a vyslovuje poděkování kol. J. Nadrchalovi, pověřenému funkcí hospodáře FVS, a paní L. Žižkovské, účetní FVS, za obětavou práci pro FVS.
 4. Valné shromáždění ukládá výboru FVS uspořádat v r. 2002 14. konferenci českých a slovenských fyziků.
 5. Valné shromáždění zvolilo výbor FVS JČMF pro období od září 1999 do valného shromáždění v r. 2002 ve složení A. Cieplý, J. Dittrich, L. Eckertová, J. Fiala, M. Glogarová, V. Holý, P. Chmela, A. Kopal, J. Mašek, J. Nadrchal, J. Obdržálek, J. Pištora, D. Slavínská, A. Šimůnek, náhradníky výboru P. Exnera, D. Novotného a A. Valkárovou, revizory P. Bydžovského a I. Veltruského.
 6. Valné shromáždění pověřuje zvolený výbor k jednání s ostatními sekcemi o případné změně názvu FVS a případně i struktury sekcí JČMF, a k vykonání příslušných organizačních kroků.

 

← Zpět