Valná shromáždění ČFS: 2006

Usnesení Valného shromáždění v Praze dne 5. 4. 2006

Valné shromáždění

  • schvaluje zprávu o činnosti za období od září 2002 do března 2006, zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
  • uděluje absolutorium odstupujícímu výboru a děkuje paní Ludmile Žižkovské za vzorné vedení účetnictví ČFS,
  • zvolilo výbor ČFS ve složení P. Bydžovský, M. Cieslar, J. Dittrich, J. Dolejší, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Kříž, J. Nadrchal, J. Obdržálek, B. Sedlák, D. Slavínská, A. Valkárová a náhradníky výboru ve složení J. Erhart, D. Novotný, J. Pištora, P. Sládek, P. Tlustý,
  • zvolilo revizory ČFS M. Kotrlu, E. Šimečkovou a náhradníka revizorů I. Procházku,
  • dává nově zvolenému výboru právo kooptovat dalšího člena, zejména jako budoucího tajemníka ČFS,
  • ukládá výboru ČFS připravit návrh změny jednacího řádu týkající se volby výboru.

 

← Zpět