Valná shromáždění ČFS: 2010

Usnesení Valného shromáždění v Praze dne 13. 4. 2010

  • Valné shromáždění schválilo zprávu o činnosti za období od září r. 2008 do dubna r. 2010, zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
  • děkuje pokladníkovi P. Bydžovskému a paní L. Žižkovské za vzorné vedení účetnictví ČFS,
  • zvolilo výbor ČFS ve složení J. Bielčík, P. Bydžovský, M. Cieslar, J. Dittrich, J. Dolejší, J. Erhart, E. Hulicius, J. Kříž, J. Mlynář, J. Nadrchal, D. Novotný, P. Sládek, A. Valkárová,
  • zvolilo revizory ČFS M. Kotrlu, E. Šimečkovou a náhradníka revizorů I. Procházku.

 

← Zpět