Valná shromáždění ČFS: 2014

Usnesení Valného shromáždění v Praze dne 16. 4. 2014

    • Valné shromáždění schválilo zprávu o činnosti za období od dubna r.2010 do dubna r.2014, zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
    • děkuje pokladníkovi P. Bydžovskému a paní L. Žižkovské za vzorné vedení účetnictví ČFS,
    • zvolilo výbor ČFS ve složení Miroslav Cieslar, Jaroslav Dittrich, Jiří Dolejší, Eduard Hulicius, Jan Kříž, Jan Mlynář, Jaroslav Nadrchal, Dušan Novotný, Jaromír Pištora, Eva Šimečková, Miroslav Šulc, Alice Valkárová,
    • zvolilo revizory ČFS P. Bydžovského a M. Kotrlu.

← Zpět