předseda

prof.RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.

Odborné zaměření:

 

  • výuka termojaderné fúze zejména:

výzkum Termojaderné fúze s magnetickým udržením vysokoteplotního plazmatu na technických univerzitách, garant magisterského studia a doktorského studia na FJFI ČVUT

  • doporučené odkazy:
    Učebnice Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu(.pdf)
    John Wesson: The science of JET (.pdf) publikace obsahuje dobře vysvětlenou základní fyziku velkého fúzního experimentu. Určitě není na místě se této publikace obávat.
    Další publikace, které by v knihovničce neměly chybět:Jan Mlynář: Focus on: JET  (.pdf) brožura je vlastně  vydáním webových stránek JET je tam spousta obrázků a také je tam něco málo o historii. Jednoduššeji ty hlavní věci už asi vysvětlit nejde…
    kolektiv autorů: Lawsonovo kritérium (.pdf) z brožur, které vyšly v rámci programového rámce Akademie věd ČR Strategie 21je to rozhodně jedna z náročnějších, zato umožňuje nahlédnout, proč některá zdánlivě slibná a jednoduchá řešení nemusí být nakonec vůbec jednoduchá….

Kenro Myiamoto: Plasma Physics for Controlled Fusion  (.pdf) náročněji prezentované i odvozované teoretické kapitoly oboru

kolektiv autorů ed. G van Oost  (IAEA): Fundamentals of Magnetic Fusion Technology) nová poměrně rozsáhlá učebnice ve které jsou ještě dost srozumitelnou formou vysvětleny  do detailu snad všechny klíčové inženýrské komponenty fúzního reaktoru na bázi tokamaku

Důležité knihy, které by se asi  potřeba v případě hlubšího zájmu měly správně zakoupit:

Mnohem detailnější a hlubší informace jsou v moc pěkné knize:C.M. Braams, P.A. Stott : Nuclear Fusion,half a Century of Magnetic Confinement Fusion Research

Máme dokonce i vlastní učebnici ČVUT, kterou díky téměř svému heroickému úsilí publikoval kolega Milan Řípa. V učebnici je mnoho podpůrných historických informací, ale nejde o typicky výkladovou učebnici:

Řípa, Milan: Řízená termojaderná fúze – minulost, současnost a budoucnost

Fundamentální a přitom nepříliš rozsáhlou učebnicí z hlediska stability vysokoteplotního  plazmatu v tokamacícha limitů jejich provozu je bezesporu učebnice:

Hartmut Zohm:Magnetohydrodynamic Stability of Tokamaks (.pdf)

Editor(s):

Hartmut Zohm

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5914191/course/section/6090251/Zohm_MHD_Stability.pdf

Odkazy na základní zdroje, které se týkají oblastí mého vlastního odborného zájmu v našem oboru :1.Tomografie vysokoteplotního plazmatu, obecně analýza špatně podmíněných dat (ill-posed problems) : Diagnostics of fusion neutrons on tokamak facilities