Foto © Julius Hřivnáč, 2004

Jiří Dolejší

Adresa:

Ústav částicové a jaderné fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy

V Holešovičkách 2, CZ-180 00 Praha 8

Místnost: Troja KO - A930 (dříve 1007)

Tel: (+420) 22191 2469, Fax: (+420) 22191 2434

e-mail: Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz

Varování a omluva: Autor dělá jen to, co umí a co stihne.
Warning and apology:
This page is mostly Czech. Only some items have an English version (labelled E).

Klíčová slova pro hledače: částice, jádro, těžký iont, kvark, hadron, urychlovač, detektor, LHC, ATLAS, kvantový, kvantová, kvantové, teorie, model, pole, učitel, učitelka, student, popularizace, outreach ...

 

Pracoviště, Matfyz, ...

Ústav částicové a jaderné fyziky (webmail, Karlov, deník popularizace), Matematicko-fyzikální fakulta (AS, a,f,c,matfyz), Univerzita Karlova (i-Forum, AS, frvh, rvh-share), 4EU+, MŠMT, ČKR, RVŠ,
Co děláme na ÚČJF (2011, menší pdf) a Proč studovat náš obor. Naše (minulé) školy a konference: From Colliders to Cosmic Rays 2005, 2007 European School of High-Energy Physics a Central European School in Particle Physics 2007, CHEP 2009, Votrubovo symposium 2009, ICHEP 2024 (Indico)

Fyzika

l FZÚ AV ČR (Sekce FEČ, ELI), ÚJF AV ČR, AV ČR, CERN (LHC Status, Press Office, Courier), ATLAS (Wiki), Výbor pro spolupráci ČR s CERN
l Zdroje: arXiv, INSPIRE, Web of Science, PDG, Nuclear Data IAEA, Pythia
l Společnosti: JČMF (m), ČFS, RVS, EPS, SFS, DPG, APS, IoP, fond Neuron
l Zajímavé konference: Quark Matter 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, Hard Probes 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, ICHEP 2016, 2018, 2020 plán v Praze, skutečnost online

Výuka na fakultě

SIS, Přednáška Fyzika V (Jaderná a částicová fyzika) v základním kurzu fyziky (nyní přednáší Rupert Leitner a Tomáš Davídek), dodatek, přednáška Atomová fyzika (NUFY103) (D.Ú.)
Učebnice částicové fyziky pro začátečníky (E)

Popularizace vědy

Fyzweb, sny o Poučné a hravé expozici (2002) v NTM, memorandum, které ředitelé NTM pohřbili, vystoupení na muzejní konferenci v Brně, Návrh pro Labyrint v Ostravě. Interaktivní hrátky v NTM - projekt ENTER! Otevřená věda. Science on Stage, (SoS 2006). V roce 2007 jsme už potřetí propagovali fyziku při akci nadace Česká hlava Věda v ulicích! Navázali jsme pořádáním Vědohraní - 2008, 2009, 2010 …. ČFS pořádá každý druhý rok přehlídky činů v popularizaci fyziky - 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 (záznamy), 2023

Učitelé, výuka fyziky obecně

Stránka KDF MFF UK, Učebnice fyziky pro ZŠ "Fyzika kolem nás",  příběh české učitelky v CERN, Heuréka, dávné instrukce pro účastníky semináře Heuréky, exkurze pro učitele 2003, 2004, 2005, 2008, zpráva o exkurzích. Kousek o energii do gymnaziální učebnice na Slovensku, názory na výuku fyziky, příspěvek na seminář v Časté 2003 (SK), prezentace na GIREP 2004, koláž z názorů na výuku fyziky, vztahy fyziků a učitelů, popularizaci; článeček o chladnutí kafe, prezentace (2005) na téma, že fyzika nemusí odpuzovat. Návrh rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné školy, kde fyzika nehraje prim. Kurz pro kantory plný atraktivních témat. Covidová realizace dílny o baterkách
Fyzikální olympiáda, článeček ze semináře pro olympioniky, FYKOS. Příspěvek na konferenci "Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5", příspěvek na Trendy 2019

Popularizace částicové fyziky

Kapitoly z FKN, plakát o cestě k částicové fyzice (2002), album lidí, exkurze 2000 do CERNu, domácí článečky, článeček o urychlovačích, Helio Takai's wiki, text Olgy Kotrbové o ATLASu a tilecalu, film Popularisu, fotografie z ATLAS weeku v Praze (2003), Den CERNu k 50. výročí jeho založení, balík prezentací z kulatého stolu pro novináře na AV ČR 8. 10. 2004..., "Masterclasses" 8. 3. 2005, Jiří Rameš o Standardním modelu, já o LEP a DELPHI, "Masterclasses" 2006, inzerce 2007, 2008, 2009teď. Nobelova cena za fyziku 2004, plakát "Standardní model" (jpg, pdf pro tisk, zadní strana jpg, pdf, vše dílo O.K.; současný originál), Planeta věda o CERNu (lepší záznam). Pořad PORT České televize o LHC, můj chat. Krajina nedaleko od CERNu... Plakáty na tramvajích (2008) ... 1,2,3,4,5. Moc rychlá neutrina. Akce k výročí 20. let ČR v CERN, všechno o naší účasti v CERN, LHC pracuje po dvouleté odstávce; zdroje: fakta, fyzika (bez obav z černých děr), co děláme my. Výstava o CERN v Českých Budějovicích.

Přátelé, kolegové, známí ...

Pavel Cejnar, Tomáš Davídek, Milan Dolejší (cestopisy, vlaky, s), Zdeněk Doležal, Leoš Dvořák, Jiří Hořejší, Jula Hřivnáč, Jiří Chýla, Peter Kodyš, Alexander Kupčo, Michaela Křížová, Jiří Kvita, Libor Malý, Dana Mandíková, Dalibor Nosek, Jaroslav Reichl, Martin Spousta, Alice Valkárová, Martin Zdráhal ...
Spolužáci (Google) z gymnázia: po 30, 35, 43, 45, 50 letech

Aktuality

l Po dvou letech byla 1. prosince 2023 opět Přehlídka popularizačních činů ve fyzice

l Na setkání v Karolinu 12. 10. 2022 jsme si připomněli 30. výročí vstupu Československa do CERN, příjemný večer v ČT24, proti roku 2010 jsem nějak zvetšel
l Skvělé(?) perspektivy velké revize RVP, poté, co revize ICT způsobila jistou „collateral damage“ ve fyzice, kterou jsme kritizovali.

Odkazy
l
Google advanced, GDocs, GDisc, Wikipedia, Seznam, Centrum, Slovník, Mapy, Wikimapia, Webster's CZ-A, Jazyková poradna (příručka), Wolfram Alpha
l IDnes, Lidové noviny, Deník N, Respekt, Novinky, Aktuálně, Stream
l Čs. Čas. Fyz., Scientific American (cz), Nature, Osel, Vesmír
l ČT 24, Č. rozhlas, BBC, CNN, YouTube
l
Zlaté stránky, Jizdni řády, Dopravní podnik, Pražská informační služba, Dopravní info ŘSD, dopravní info ÚAMK, Babitron
l CHMI (radar), Povodí Vltavy, Praha, MČ Praha 7, MFCR, justice, ČSSZ
l George, T-zones, UPC, datová schránka, dům
l CDC, US Red Cross, FEMA, MVČR, SÚJB, SÚRO, IAEA, USGS

l ALZA, Mironet, 100Mega, Zebra, GM Electronic, Elix, FotonMag, Kronium, Svítilny, Zebralight, Garmin (cz), Samsung
l Megapixel, Fotoexpert, Foto Škoda, AZ foto, Aaron, Dpreview, DigiNeff, Canon
l
Exploratorium, Deutsches Museum, Experimentarium, NTM, STC
l Booking, Tripadvisor

l Lezec, Svet Outdooru, Hudy, Rockpoint, Warmpeace, Hanibal, Petzl, Doug Ritter, Mark Verber, Knife, Nože, Focus Forum, Ford Hale, Lex, (d)
l
Pueri Gaudentes, Gaudium Praha
l Pomocník pro chairmana, ...

l Občanské sdružení Autistik, Nautis, JÚŠ, škola Karla Herforta, Vinohradská, Stacionář CB