Urychlovače nabitých částic

Texty (pdf) k přednášce F070
 1. Základní třídění urychlovačů, způsob urychlování - 2010
 2. Vedení svazků částic, urychlovačová fyzika - 2015
 3. Lineární urychlovače elektrostatické (2011)
 4. Lineární urychlovače rezonanční (2009)
 5. Cyklické urychlovače: betatron (2009)
 6. Cyklické urychlovače: mikrotron, cyklotron (2010)
 7. Cyklické urychlovače: synchrotrony (2010)
 8. Fokusace slabá, silná, samofázování (společný text s přednáškou č. 2)
 9. Urychlovače se vstřícnými svazky (2010)
 10. Iontové zdroje, supravodivost, vakuum - 2011
 11. Nové projekty (HL-LHC, ILC, CLIC, SuperB) - 2013
 12. Produkce jiných částic pomocí urychlovačů 2012
 13. Využití urychlovačů (věda, průmysl, energetika, lékařství) (2016)
 14. Něco z historie - 2013
 15. Zajímavé prezentace
Zdenek.Dolezal at mff.cuni.cz