František Knapp

Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK

kontaktní údaje

 

zaměření - teoretická jaderná fyzika

·      mikroskopické jaderné modely

·      kolektivní excitace v jádrech

 

výuka:

Informace k výuce předmětu Fyzika atomového jádra (NJSF064)

Nabídka témat pro bakalářské a diplomové práce

 

výzkum:

Seznam publikací v databázi ORCID